Disclaimer

Ondanks dat wij bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht en wij voortdurend controleren bestaat er echter altijd een kans dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer correct. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan MR administratie en belastingadvies aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van de website of informatie op de website en voor onjuiste beslissingen genomen op basis van gegevens op deze website. Het voorgaande geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of ander wijze wordt verwezen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van MR administratie en belastingadvies geen informatie of gegevens worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Gun uzelf extra belastingvoordeel!

Maak direct een afspraak met MR administratie & belastingadvies, zodat ook u kunt profiteren van onze expertise!
Afspraak maken

     Gratis en vrijblijvend